ماژول

  • ماژول، قطعه اصلی تابلو می باشد.این قطعه از تعدادی LED و IC ساخته شده و اکثرآ در ابعاد 32*16 و دات پیچ 10 (P10) موجود است .

  • ماژول ها به صورت تک رنگ ، 3 رنگ ، 7 رنگ و فول کالر ( Full Color ) می باشند    ·  دات پیچ : به معنی تراکم است که با حرفنمایش داده می شود.

    · دات پیچ 10 (P10) یعنی فاصله میان 2 ال ای دی در ماژول 10 میلیمتر است .