آبشار

  • فضای پنهان زیرپله های شما را شکار می کنیم و زیبایی چشم نوازی چون "آبشار" را پدید می آوریم.

  • در ساخت و اجرای نورپردازی "آبشار" که به دلیل ضد آب بودن سازه ها، در فضای درونی و بیرونی قابل استفاده است، از انواع LED ها در رنگ های متنوع بهره برداری می شود.

  • پله های شفاف که اخیرا در بازار رواج یافته است زیبایی این نوع نور پردازی را دوچندان می کند.    در نوع جدید این نورپردازی، می توان از یک ریموت کنترل برای تغییر رنگ ها و افکت های مختلف حرکتی استفاده کرد. 

    مشخصات فنی طرح نورپردازی آبشار با توجه به نوع کار متغیر خواهد بود.