شناسه شهاب 2

  • پلاک LED شهاب 2 مناسب جهت روشنایی و نمایان گشتن در میان چشمان مشتریان شما.


  • شهاب 2 با متن فارسی : 550000 ریال

  • شهاب 2 با متون غیر فارسی : 660000 ریال


انتخاب مدل :  

مشخصات فنی شناسه شهاب 2

مشخصات فنی شناسه شهاب 2