آموزش محاسبه نورپردازی

آموزش محاسبه نورپردازی

     در این مقاله، ما روش های مختلف محاسبات نورپردازی را که می تواند انجام شود، شرح داده و شما را با ابزار اساسی که برای پیش بینی نتایج نورپردازی لازم است، آشنا می نماییم.

     در طراحی مدرن، معمول است که نور را با واحد فوت-کاندل ( یا لوکس، در سیستم متریک) اندازه گیری می کنند. این نکته مهم را به خاطر داشته باشید که برای تعیین تعداد فوت-کاندل مورد نیاز برای یک فضا معمولاً پیشنهاد می شود که میزان متوسط نور مورد نیاز، با اندازه گیری سطح افقی یک میز تحریر مشخص گردد.

     اگرچه، گاهی اوقات، معیار سنجش، برای نوری است که فقط عملکردی بوده یا برای نوری که روی سطوح عمومی (مانند آثار هنری) تنظیم شده است.

 تئوری اصلی نورپردازی

     علم نورپردازی بیش از 300 سال پیش شناخته شده است و البته مبنی بر روشنایی شمع بوده فوت-کاندل میزان نوری است که از یک شمع بر یک سطح یک فوتی می تابد. شدت نور 1کاندل است.

     ما منابع نور را با 2 روش متمایز اندازه گیری می نماییم. اغلب لامپ ها بر اساس کل میزان نوری که آن ها می تابانند، اندازه گیری می شوند، در حالی که نورافکن ها و لامپ های جهت دار براساس شدت نور ساطع شده اندازه گیری می شوند.

نحوه محاسبه نور لامپ ها

     به طور کلی میزان نور تولید شده توسط یک منبع نور با واحد لومن اندازه گیری می شود. به عنوان مثال یک شمع حدود 5/12 لوستر نور تولید می کند. در اینجا میزان لومن برای دیگر منابع نور معمول آمده است.

لامپ فلورست استاندار 60 وات                                                                890   لومن

لامپ فلورست کم مصرف استاندارد 18 وات                                                         1200 لومن

لامپ فلورست 8-T استاندارد با طول 4 فوت                                                   2850 لومن

لامپ روشنایی خیابان ها سدیم پرفشار استاندارد 100 وات                           9500 لومن

لامپ هالید فلزی 1500 وت قابل استفاه در نورپردازی استادیوم های ورزشی      165000 لومن

     برخی از لامپ ها، از انرژی، استفاده مفیدتری نسبت به سایر منابع نور می کنند. توجه داشته باشید که لامپ های فلورسنت کم مصرف 18 وات نور بیشتری نسبت به لامپ های التهابی 60 وات تولید می کنند. برای داشتن نورپردازی با انرژی کارآمد، از منابع نوری مانند لامپ های فلورسنت که با برق کمتری نسبت به لامپ های التهابی نور تولید می کنند، استفاده می شود.

لومن اطلاعات پایه ای هستند که در انواع مختلف محاسبات استفاده می شوند. این اطلاعات برای نورپردازی عمومی یا محیطی یک اتاق بسیار ضروری هستند.

نحوه محاسبه نور نورافکن ها و لامپ های جهت دار

     لامپ های جهت دار و نورافکن ها بر اساس شدت نور و جهت نور ساطع شده از آن ها اندازه گیری می شوند. این فرآیند ترکیبی وابسته به تئوری شناخت نور می باشد. در هر صورت، بعضی از نکات مفید و پایه ای می تواننـد به سهولت برای طراحی های روزمره پاسخگو باشند.

     به عنوان مثال، یک چراغ قوه را بررسی کنید. یک چراغ قوه معمولی با دو باطری یک پرتو نور با قدرت حدود 200 کاندل تولید می کند. اما نور ساطع شده از یک سمت چراغ قوه مانند یک شمع در همه جهات نمی تابد. چراغ قوه دارای شدت 200 کاندل است، اما با یک پرتو بسیار قوی.

     مقادیر شدت نور یک منبع و دیافراگم های توزیعی در اغلب محاسبات نورپردازی مدرن در حال استفاده هستند. اصلی ترین محاسبه، قانون مجذور عکس نامیده می شود. چنان که در ادامه آمده است.

    مقدار روشنایی بر روی یک نقطه ای به اندازه X فوت که از یک منبع نوری با شدت نور C (کاندل) عبارت است از:

Foot-candles= C/x2

     درخشندگی چراغ قوه نامبرده در بالا بر روی یک سنگ به اندازه 10 فوت، برحسب فوت-کاندل عبارت است از :

200C / 100 = 200/100  = 2 foot-candles روی سنگ

  

نورپردازی بر اساس سطوح روشنایی اولیه و نهایی

     زمانی که لامپ ها نو باشند و نورافکن ها تمیز شوند، سیستم روشنایی در نقطه اوج خود عمل می کند که این حالت سطوح  روشنایی اولیه نامیده می شود. به محض این که لامپ ها کهنه و نورافکن ها کثیف شوند، سطح نور افت پیدا می کند. این افت میزان نور آن ها بستگی به عوامل متعددی دارد که شامل نوع لامپ و عمر آن، آلودگی نسبی محیط و این که اغلب لامپ ها چگونه تعویض و نورافکن ها چگونه تمیز می شوند.

    عموماً نورپردازی بر اساس میزان نور اولیه طراحی می شود. عواملی که برای تعمیر و نگهداری محسوب می شوند، بخشی از کل محاسبات هستند. فرض بر این است که ما از هم اکنون، در رابطه با میزان نور محافظت شده صحبت می کنیم، مگر این که طور دیگری اظهار شده باشد.

پیش بینی نتایج نورپردازی در طراحی

     زمانی که به طراحی نورپردازی می پردازید، شما باید اطمینان حاصل کنید که مقدار نور مناسب و کافی باشد. چه تعداد چراغ روشنایی؟ چند وات؟ چه نوع لامپی؟ به خاطر داشته باشید که میزان نور قابل قبول از حدودی 2 – 3 تا 3 – 4 هدف است. این بخش تخصصی از طراحی نورپردازی افکار بسیاری از معماران و طراحان داخلی را مخدوش نموده است و نورپردازی ساختمان یکی از مسائل جذاب و در عین حال سخت معماران و طراحان داخلی است.