نورپردازی  صنعتی و انواع چراغ های روشنایی صنعتی

نورپردازی صنعتی و انواع چراغ های روشنایی صنعتی

 چراغ های صنعتی، دارای یک ظاهر کارکردی و سودمند هستند. لامپ های فلورسنت صنعتی، قطعات باریک نورانی با تجهیزات گشوده به همراه بازتابنده های ساده ای می باشند و به گونه ای طراحی شده اند که قابل نصب روی سطوح یا قابل آویختن به کمک میله باشند. لامپ های صنعتی HID مشتمل بر لامپ های سقفی که در مکان های صنعتی با ارتفاع کمتر از 4 متر مورد استفاده قرار می گیرد، می باشد. لامپ های صنعتی عموماً در کارخانه ها، انبارها و به طور فزاینده ای در مدارس و فروشگاه های کوچک که ظاهر آراسته کمتر مد نظر می باشد، مورد استفاده قرار می گیرند. به رغم این که اغلب لامپ های صنعتی، دارای روشنایی مستقیم هستند، بسیاری از آن ها نیز نیمه مستقیم هستند که درصد کمی از آن نور رو به بالا دارد که آرامش بصری را بیشتر می کند.

    اغلب لامپ های صنعتی برای مکان های خشک تهیه شده اند. تعدادی از آن ها با شیشه پایینی پرداخته شده اند تا از خوردگی آن ها در برابر گازها و ذرات موجود در هوا جلوگیری شود. برخی دیگر از آن ها از ترکیبات آلومینیوم یا پلاستیک استفاه می نمایند. انواع کامل و دقیق آن ها به ویژه برای کاربری هایی در شرایط محیطی سخت طراحی شده اند که از نورپردازی آب شور دریاها و محیط های مرطوب تا تولیدات ضد حریق برای استفاده در کارخانجات پتروشیمی، تأسیسات انبار غلات و دیگر مکان های پرخطر را شامل می شود.

سیستم های نورپردازی خطی

     سیستم های نورپردازی خطی لامپ های فلورسنتی هستند که دارای نور منتشر شده غیرمستقیم، نیمه غیرمستقیم و مستقیم- غیرمستقیم می باشند. این لامپ ها برای روشنایی مکان های اداری و دیگر فضاهایی که تجملاتی تر هستند طراحی شده اند. از آنجایی که این لامپ ها می توانند طول های متنوعی داشته باشند و روی طرح سوار شوند، سیستم های خطی نامیده شده اند. سیستم های نورپردازی غیرمستقیم فقط نور رو به بالا تولید می کنند. عموماً حداقل "15 یا "18 پایین  تر از سقف نصب می شوند. طول آویز بیشتر، یکنواختی نور روی سقف را بیشتر می کند. برای حفظ فاصله خالی مناسب، معمولاً داشتن حداقل ارتفاع '9 برای سقف های ضروری است. سیستم های نیمه- غیرمستقیم درصد کمی نور رو به پایین دارند که باید به همان روش مورد استفاده قرار گیرند.

    سیستم های نورپردازی مستقیم- غیرمستقیم، در فضای صنعتی هم نور غیرمستقیم تولید می کنند، به دلیل راحت و متعادل بودن آن، هم نور مستقیم به خاطر روشنایی کارکردی آن، طول آویز و ارتفاع سقف برای نورپردازی غیرمستقیم ثابت نیستند. نسبت نور بالا به نور پایین متغیر است. عموماً با بلندترشدن سقف، درصد بیشتری از نور پایین به وجود خواهـد آمد. تقریباً تمـام انـواع این سیستم هـای روشـنایی برای محیط هـای خشک و نسبتاً تمیز داخلی می باشـند. در این سیستم هـا از لامپ هـای نوع 8-T، 12-T یا  5-T استفاده می شود و اغعلب به یک باتری پشتیبان جهت برق اضطراری مجهز هستند. بعضی از مدل های آن ها، برای نورپردازی تأکیدی کم ولتاژ یا نورپردازی مسیرها روی قسمت تحتانی لامپ با نور مهتابی رو به بالا مناسب هستند.