مقالات

آموزش محاسبه نورپردازی

آموزش محاسبه نورپردازی

اغلب اوقات تمایل بر این است که میزان نوری که از یک طراحی به دست خواهد آمد، محاسبه شود. این امر در طراحی ساختمان های مسکونی به ندرت انجام می گیرد، درحالی که محاسبه نورپردازی برای جوابگو بودن طراحی نورپردازی در اغلب ساختمان های غیرمسکونی- مدارس، ادارات، فروشگاه ها و اغلب بناهای تجاری دیگر و انواع مؤسسات- ضروری می باشد.

ادامه مطلب