• بنر11
  • نورپردازی بنر4
  • نورپردازی بنر3
  • نورپردازی بنر
  • نورپردازی بنر

آخرین محصولات صفحه اصلی

    آخرین مطالب پایین صفحه    

30 - شهریور - 1394
تاريخچه نورپردازی در ايران

چراغ های فانوسی، شهردارانِ خوش نام، ماحصلِ فرنگستان، شانزه لیزه تهران

24 - تیر - 1394
آموزش محاسبه نورپردازی

اغلب اوقات تمایل بر این است که میزان نوری که از یک طراحی به دست خواهد آمد، محاسبه شود. این امر در طراحی ساختمان های مسکونی به ندرت انجام می گیرد، درحالی که محاسبه نورپردازی برای جوابگو بودن طراحی نورپردازی در اغلب ساختمان های غیرمسکونی- مدارس، ادارات، فروشگاه ها و اغلب بناهای تجاری دیگر و انواع مؤسسات- ضروری می باشد.

9 - تیر - 1394
استفاده از تجهیزات نورپردازی با توجه به معماری

تجهیزات نورپردازی وابسته به معماری، تجهیزاتی هستند که جنبه تزیینی دارند، اما بیشتر جنبه عملکردی دارند و معمولاً پنهان هستند. برای روشنایی اشکال و فرم های معماری کاربرد دارند.

9 - تیر - 1394
نورپردازی صنعتی و انواع چراغ های روشنایی صنعتی

روشنایی صنعتی همواره با مسائلی همراه است، این که چکونه از انواع چراغ های صنعتی استفاده کرد. بهترین شیوه نورپردازی صنعتی، نورپردازی خطی معرفی شده در حالی که می توان از نورپردازی با LED بهره برد.

9 - تیر - 1394
انواع انتشار نور چراغ های روشنایی و نحوه انتخاب آن

یک چراغ روشنایی، به هر وسیله ای که شامل یک سرپیچ لامپ و وسایل الکتریکی و یک محافظ برای این وسیله است، گفته می شود. ابزار نورپردازی، چراغ هایی هستند که به طور دائمی بر روی یک ساختمان نصب می شوند. به بیان دیگر، یک لامپ استاندارد یک چراغ است، اما یک ابزار نیست. چراغ های روشنایی به واسطه شیوه ای که نور را منتشر می کنند، می توانند تشخیص داده شوند